Home Use Program Home Use Program Home Use Program

Office cho máy Mac hay PC?

Bạn giờ có thể nhận được cả hai phiên bản.Giờ bạn sẽ có thể nhận được mức giá riêng dành cho nhân viên trên cả phiên bản Microsoft Office 2019 dùng trên PC và máy Mac chỉ với  $14,99
$14,99
 mỗi phiên bản.


Microsoft Office 2019

Xin chúc mừng! Bạn có thể đủ điều kiện mua hàng!

Bạn sẽ sớm nhận được xác nhận bằng email.

Đem Office về nhà với giá chỉ $14,99
$14,99
 

Nhập email cơ quan của bạn tại đây để xem bạn có đủ điều kiện cho Home Use Program hay không.

Office Professional Plus 2019
Office Professional Plus 2019

Giá trị của bạn:
$14,99
Office Home and Business 2019
Office Home and Business 2019

Giá trị của bạn:
$14,99
?
Nhập mã chương trình của tổ chức bạn: ?
Đóng
Đóng
Liên kết kích hoạt của bạn đã hết hạn, nhưng bạn có thể vẫn đủ điều kiện để mua từ Chương trình Sử dụng Tại nhà. Gửi lại địa chỉ email để nhận một liên kết kích hoạt mới.