Home Use Program Home Use Program
Project Professional 2019

Project Professional 2019

В Project Professional 2019 можете по-успешно да завършвате проектите, като поддържате своите проекти, ресурси и екипи добре организирани и в график. Лесно и ефикасно планирайте проекти, проследявайте състоянията и работете съвместно с колеги практически отвсякъде. Чрез Skype for Business можете да използвате комуникации в реално време и незабавни съобщения в плановете на проектите си, а също така лесно да синхронизирате графиците и плановете в Project с Project Online и Project Server 2019. Skype for Business, Project Online и Project Server 2019 се продават отделно.

Какво е включено

Какво е включено

Изисквания към Системата