Home Use Program Home Use Program
Project Professional 2016

Project Professional 2016

Project Professional 2016 umožňuje organizovať projekty, prostriedky a tímy a dodržovať termíny. Môžete jednoducho a efektívne plánovať projekty, sledovať stav a spolupracovať s ostatnými.

Súčasti

Project
  • Pomocou rôznych nástrojov na spoluprácu môžete pracovať efektívne a mať k dispozícii informácie potrebné na dosiahnutie úspechu.
  • Project Professional 2016 umožňuje vizualizovať a tlačiť krásne projektové zostavy, čím pomáha jednoducho a efektívne zdieľať dosiahnuté výsledky a diskutovať o nich.
  • Nové zobrazenie viacerých časových osí v programe Project Professional 2016 pomáha získavať informácie o všetkých aspektoch projektu.
  • Vylepšené vizuálne rozhranie umožňuje rýchlo sa zamerať na dôležité aspekty, jednoducho vyberať činnosti, ktoré chcete vykonať, a ľahko si prehliadať funkcie.
Project Professional

Zabezpečte dodržiavanie projektových plánov

Microsoft Project Professional 2016 vám pomôže jednoducho naplánovať projekty a spolupracovať s inými prakticky odkiaľkoľvek. Zabezpečte organizáciu svojich projektov a dodržiavanie plánov vďaka jedinému systému správy projektov navrhnutému tak, aby bezproblémovo spolupracoval s inými aplikáciami a cloudovými službami spoločnosti Microsoft. Program Project Professional 2016 sa môže používať ako samostatný produkt alebo sa môže pripojiť k serveru. Program Project Professional 2016 zahŕňa licenciu na klientsky prístup (CAL) k serveru Project.

Systémové Požiadavky

Počítač a procesor

x86-bitový alebo x64-bitový procesor so skupinou pokynov SSE2 a frekvenciou minimálne 1 GHz


Pamäť

Pamäť RAM s kapacitou 2 GB


Pevný disk

3,0 GB voľného miesta na disku

Obrazovka

Rozlíšenie obrazovky 1280 x 800

Grafika

Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX10.

Operačný systém

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1, Windows 10 Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008 R2

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu použite najnovšiu verziu jednotlivých operačných systémov.

Prehliadač

Aktuálna alebo bezprostredne predchádzajúca verzia prehliadačov Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge

Verzia technológie .NET

Vyžaduje sa .NET 3.5. Inštalácia niektorých funkcií môže vyžadovať .NET 4.0 alebo 4.5 CLR.

Iné

Na fungovanie internetu sa vyžaduje internetové pripojenie. Môžu sa účtovať poplatky.

Na používanie všetkých viacdotykových funkcií sa vyžaduje dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však vždy k dispozícii pomocou klávesnice, myši a ďalších bežných alebo dostupných vstupných zariadení. Dotykové funkcie sú optimalizované na používanie vo Windowse 8, Windowse 8.1 alebo Windowse 10.

Funkcie a grafika produktu sa môžu líšiť na základe konfigurácie systému. Na používanie niektorých funkcií sa môže vyžadovať pripojenie k ďalšiemu alebo rozšírenému hardvéru alebo serveru.