Home Use Program Home Use Program
Visio Professional 2019

Visio Professional 2019

Vďaka aplikácii Microsoft Visio Professional 2019 je teraz pre jednotlivcov a tímy vytváranie a zdieľanie profesionálnych a všestranných diagramov zjednodušujúcich komplexné informácie jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Zahŕňa všetky funkcie aplikácie Visio Standard 2019 a aktualizované tvary, šablóny a štýly, kvalitnejšiu podporu pre tímovú spoluprácu (vrátane možnosti práce viacerých ľudí na jednom diagrame zároveň) a možnosť okamžitého prepojenia diagramov s údajmi. Aplikácia Visio Professional 2019 zabraňuje úniku informácií prostredníctvom správy prístupových práv k informáciám.

Súčasti

Súčasti

Systémové Požiadavky