A Microsoft és a Digital River által nyújtott szolgáltatások az alábbi Használati feltételek (TOU) alapján vehetők igénybe

Microsoft Használati feltételek bemutatása

Frissítve: 2006. szeptember 13.

A lap tartalma

A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA.

SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.

ADATBIZTONSÁG ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME.

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ SZOFTVERRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS.

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS.

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ SZOFTVERRE, DOKUMENTUMOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS.

FELHASZNÁLÓI FIÓK, JELSZÓ ÉS BIZTONSÁG.

TÖRVÉNYELLENES VAGY TILTOTT HASZNÁLAT KIZÁRÁSA.

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

A MICROSOFT SZÁMÁRA MEGKÜLDÖTT VAGY A MICROSOFT BÁRMELY WEBHELYÉN MEGADOTT ANYAGOK.

A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK, ÉS A PANASZTÉTELI FOLYAMAT.

HARMADIK FÉL WEBHELYEIRE UTALÓ HIVATKOZÁSOK.

KÉRETLEN ÖTLETADÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK.

SZERZŐI JOGI MEGJEGYZÉS.

VÉDJEGYEK.

A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA.

A Microsoft és a Digital River által nyújtott szolgáltatások az alábbi használati feltételek (TOU) alapján vehetők igénybe. A Microsoft fenntartja a jogot a TOU frissítésére bármikor, külön értesítés nélkül. A TOU aktuális verziója a cég bármelyik weboldalának alján található „Használati feltételek” hiperhivatkozásra kattintva tekinthető meg.

Top of pageVissza a lap tetejére

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA.

A Microsoft internetes lehetőségek széles körét kínálja a felhasználó számára, így erőforrások – köztük fejlesztőeszközök, letöltési területek, kapcsolattartási fórumok és termékadatok (összefoglaló néven: „szolgáltatások”) – elérését. A szolgáltatások kivétel nélkül a TOU hatálya alá tartoznak, ideértve a frissítéseket, javításokat, új funkciókat és/vagy új internetes funkciók hozzáadását is.

Top of pageVissza a lap tetejére

SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.

Hacsak nincs külön kikötés, a szolgáltatások kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra vehetők igénybe. Tilos módosítani, másolni, terjeszteni, továbbadni, nyilvánosságra hozni, közölni, másolni, publikálni, engedélyezni, származtatott szavak létrehozására felhasználni, átruházni vagy eladni a szolgáltatáson keresztül kapott bármilyen információt, szoftvert, terméket vagy szolgáltatást.

Top of pageVissza a lap tetejére

ADATBIZTONSÁG ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME.

Lásd az adatvédelmi szabályzat adatgyűjtésre és -kezelésre vonatkozó mellékleteit.

Top of pageVissza a lap tetejére

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ SZOFTVERRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS.

A szolgáltatásokon keresztül letölthető szoftverek (a továbbiakban:„Szoftver”) a Microsoft és/vagy szállítóinak szerzői joggal védett termékei. A szoftver használatát a végfelhasználói licencszerződés (a „Licencszerződés”) szabályozza, mely a szoftverrel együtt vagy annak részeként érkezik. A végfelhasználó telepíthet bármilyen, a licencszerződéssel kísért illetve azt tartalmazó szoftvert, amint elfogadta a licencszerződés feltételeit.

A szoftver kizárólag a licencszerződésnek megfelelő végfelhasználói felhasználásra tölthető le. A szoftver a licencszerződéssel ellenkező reprodukálását illetve továbbadását kifejezetten tiltja a törvény, és az ilyen tevékenység súlyos polgári és büntetőperes következményeket vonhat maga után. A szerződés megsértése maximális megtorlást von maga után.

A FENTIEK BÁRMILYEN KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY SOKSZOROSÍTÁSA MÁSIK KISZOLGÁLÓRA VAGY HELYRE TOVÁBBI SOKSZOROSÍTÁS VAGY ÚJRAELOSZTÁS CÉLJÁBÓL, KIVÉVE AKKOR, HA AZ EMLÍTETT SZOFTVERHEZ TARTOZÓ LICENCSZERZŐDÉS KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZI AZ ILYEN JELLEGŰ SOKSZOROSÍTÁST VAGY ÚJRAELOSZTÁST.

A SZOFTVERGARANCIA (HA VAN ILYEN) KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK ALAPJÁN ÉRVÉNYES. AZOKNAK AZ ESETEKNEK A KIVÉTELÉVEL, AMIKOR A LICENCMEGÁLLAPODÁS EZT KIFEJEZETTEN ELŐÍRJA, A MICROSOFT CORPORATION EZENNEL ELHÁRÍT MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT A SZOFTVER TEKINTETÉBEN, IDE SZÁMÍTVA AZ ÖSSZES KIFEJEZETT, BELEÉRTETT VAGY TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT SZAVATOSSÁGOT ÉS FORGALOMKÉPESSÉGI FELTÉTELT, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGET, JOGCÍMET ÉS A JOGBITORLÁSTÓL VALÓ MENTESSÉGET.

A FELHASZNÁLÓK MUNKÁJÁNAK MEGKÖNNYÍTÉSE VÉGETT A MICROSOFT E SZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VAGY SZOFTVERTERMÉKEI KERETEIN BELÜL SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÉS LETÖLTHETŐ ESZKÖZÖKET, VALAMINT SEGÉDPROGRAMOKAT TEHET KÖZZÉ. A MICROSOFT NEM SZAVATOLJA AZ ILYEN MÓDON KÖZZÉTETT PROGRAMOK HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT, ÉS A HASZNÁLATUKBÓL FAKADÓ EREDMÉNYEKÉRT SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET. AZ EMLÍTETT ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA SORÁN NE FELEJTSE EL TISZTELETBEN TARTANI MÁSOK SZELLEMI TULAJDONJOGÁT.

A KORLÁTOZOTT JOGOSULTSÁGOK JELMAGYARÁZATA. Az Amerikai Egyesült Államok, annak hivatalos szervei és/vagy megbízottjai (az „amerikai kormány”) számára vagy nevében a szolgáltatáson keresztül letöltött bármilyen szoftverhez korlátozott jogosultság tartozik. Az amerikai kormány által történő használatra, másolásra vagy feltárásra a DFARS 252.227-7013 számú dokumentum Műszaki adatok és számítógépes szoftverek című cikkelyének (c)(1)(ii) számú, Jogok című albekezdésében felsorolt korlátozások, vagy pedig a 48 CFR 52.227-19 számú dokumentum Kereskedelmi számítógépes szoftverek - Korlátozott jogosultságok című cikkelyének (c)(1) és (2) albekezdései vonatkoznak, amint alkalmazható. A gyártó: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Top of pageVissza a lap tetejére

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS.

A dokumentumok (például termékismertetők, sajtóközlemények, adatlapok és GYIK-részek) használata akkor megengedett a szolgáltatások keretében, ha (1) az alábbi szerzői jogi megjegyzés minden példányon fel van tüntetve és a szerzői joggal és az engedélyezéssel kapcsolatos megjegyzés együtt szerepel; (2) a szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumokat tájékozódás céljára, nem kereskedelmi, hanem kizárólag személyes célokra használják, valamint nem másolják illetve nem küldik el semmilyen hálózati számítógépre, és nem sugározzák semmilyen médián keresztül; végül (3) nem módosítják a dokumentumok tartalmát. Az akkreditált oktatási intézmények (általános iskolák, állami és magánegyetemek) tanítási célra letölthetik és reprodukálhatják a dokumentumokat. A tanterven kívüli terjesztéshez külön írásos engedély szükséges. A bármilyen más célra történő használatot a törvény tiltja; az ilyen tevékenység szigorú polgári és büntetőperes eljárást von maga után. A szerződés megsértése maximális megtorlást von maga után.

A fent említett dokumentumok nem tartalmazzák a Microsoft.com vagy egyéb, a Microsoft tulajdonát képező, által működtetett, licencelt vagy felügyelt webhely kialakítását és elrendezését. A Microsoft webhelyeinek elemeit az üzleti megjelenésre, védjegyekre, a szabálytalan versenyre és egyebekre vonatkozó törvények védik, ezért azok nem másolhatók és nem utánozhatók sem részben, sem egészben. A Microsoft webhelyeken elhelyezett emblémák, grafikus elemek, hanghatások illetve képek a Microsoft kifejezett engedélye nélkül nem másolhatók és nem küldhetők újra.

A MICROSOFT ÉS/VAGY A FORGALMAZÓI SEMMILYEN CÉLBÓL SEM VÁLLALNAK GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ GRAFIKUS ELEMEK TARTALMÁT KÉPEZŐ INFORMÁCIÓKÉRT. AZ ILYEN DOKUMENTUMOKAT ÉS A KAPCSOLÓDÓ GRAFIKUS ELEMEKET TEHÁT „ADOTT ÁLLAPOTBAN" BIZTOSÍTJUK, MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁS NÉLKÜL. A MICROSOFT ÉS/VAGY FORGALMAZÓI EZENNEL ELZÁRKÓZNAK MINDEN GARANCIAVÁLLALÁSTÓL ÉS KIKÖTÉSTŐL Az ADATOK TEKINTETÉBEN, BELEÉRTVE A KIFEJEZETT VAGY ELŐÍRÁSOS JÓTÁLLÁST, A FORGALMAZÁSI FELTÉTELEKET, VALAMINT VALAMELY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT. A MICROSOFT ÉS/VAGY MEGBÍZOTT FORGALMAZÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, VAGY A HASZNÁLAT-, ADAT- VAGY KÖLTSÉGKIESÉSBŐL ADÓDÓ KÁRÉRT, LEGYEN ANNAK OKA SZERZŐDÉS- ILLETVE KÖTELESSÉGSZEGÉS VAGY MÁS KÁROS CSELEKEDET, MELY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MERÜL FEL.

A SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN MEGJELENÍTETT DOKUMENTUMOK ÉS GRAFIKUS ELEMEK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOKAT ÉS TIPOGRÁFIAI HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. AZ INFORMÁCIÓK IDŐNKÉNT MÓDOSULNAK. A MICROSOFT ÉS/VAGY SZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR FEJLESZTÉST ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁST VÉGEZHETNEK AZ ITT ISMERTETETT TERMÉKE(KE)N ÉS/VAGY PROGRAMO(KO)N.

Top of pageVissza a lap tetejére

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ SZOFTVERRE, DOKUMENTUMOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS.

A MICROSOFT ÉS/VAGY MEGBÍZOTT FORGALMAZÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, VAGY A HASZNÁLAT-, ADAT- VAGY KÖLTSÉGKIESÉSBŐL ADÓDÓ KÁRÉRT, LEGYEN ANNAK OKA SZERZŐDÉS- ILLETVE KÖTELESSÉGSZEGÉS VAGY MÁS KÁROS CSELEKEDET, MELY A SZOFTVEREK VAGY DOKUMENTUMOK HASZNÁLATÁVAL ILLETVE MŰKÖDÉSÉVEL, A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL VAGY ANNAK MEGTAGADÁSÁVAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MERÜL FEL.

Top of pageVissza a lap tetejére

FELHASZNÁLÓI FIÓK, JELSZÓ ÉS BIZTONSÁG.

Ha a szolgáltatások keretében fiókot kell nyitnia, végezze el a regisztrációt; adja meg aktuális, teljes és pontos adatait a vonatkozó regisztrációs űrlapon. Jelszót és felhasználónevet is választhat magának. A saját jelszava és fiókja bizalmas kezeléséért egyedül a felhasználó a felelős. Továbbá teljes mértékben felel a felhasználó a fiók kapcsán végzett összes műveletért. Amennyiben a fiók jogosulatlan használatát vagy biztonsági behatolást tapasztal, azonnal értesítse a Microsoft vállalatot. A Microsoft nem vállal felelősséget az azáltal okozott károkért, hogyha más személy használja a felhasználó jelszavát vagy fiókját – akár beleegyezéssel, akár anélkül. A felhasználó felelőssé tehető a Microsoft vagy más fél számára azáltal okozott károkért, hogy más használta a felhasználó fiókját vagy jelszavát. Soha nem használja mások fiókját a fióktulajdonos engedélye nélkül.

Top of pageVissza a lap tetejére

TÖRVÉNYELLENES VAGY TILTOTT HASZNÁLAT KIZÁRÁSA.

A szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy nem használja a szolgáltatásokat törvénytelen, vagy a használati feltételek illetve azok kiegészítése által tiltott célokra. A szolgáltatásokat nem használhatja olyan módon, amely sérülést, leállást, túlterhelést vagy kárt okozhat a Microsoft kiszolgálójában illetve az ahhoz csatlakozó hálózat(ok)ban, vagy amely más személyt akadályoz a szolgáltatás igénybevételében és élvezetében. Nem próbálkozhat jogosulatlan hozzáféréssel a Microsoft bármelyik kiszolgálójához kapcsolódó szolgáltatásokhoz, fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez illetve hálózatokhoz valamint semmilyen szolgáltatáshoz hekkelés, jelszóhalászat vagy egyéb módszerrel. Semmilyen módszerrel nem szerezhet meg illetve nem is próbálkozhat olyan anyagok vagy információk megszerzésével, melyeket a szolgáltatások kapcsán nem tesznek szándékosan közzé.

Top of pageVissza a lap tetejére

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

A szolgáltatások közé tartozhatnak e-mail szolgáltatások, hirdetőtáblák, egyéni weboldalak, naptárak, fényképalbumok, gyűjtőfájlok és/vagy egyéb üzenetküldő illetve kommunikációs eszközök, melyek a másokkal történő kommunikáció céljaira szolgálnak („kommunikációs szolgáltatás” illetve összefoglaló néven „kommunikációs szolgáltatások”). A felhasználó beleegyezik, hogy a kommunikációs szolgáltatásokat kizárólag elfogadható, és adott esetben a kommunikációs szolgáltatáshoz kapcsolódó üzenetek és anyagok küldésére és fogadására használja. Egyben elfogadja, hogy a kommunikációs szolgáltatások használata során kerüli a következő tevékenységeket (nem teljeskörű felsorolás):

       A kommunikációs szolgáltatások kérdőívek, versenyek, piramisjáték, lánclevél, levélszemét illetve sokszorozható vagy kéretlen (kereskedelmi vagy egyéb célú) üzenetek küldésére történő felhasználása.

       Mások befeketítése, megsértése, molesztálása, zaklatása, fenyegetése vagy jogaik más módon történő megsértése (például adatok védelméhez és nyilvánosságra hozatalához való jog figyelmen kívül hagyása).

       Nem elfogadható, profán, sértő, obszcén, illetlen vagy törvénytelen témák, nevek, anyagok illetve információk közzététele, feltöltése és terjesztése.

       Szellemi tulajdonjogvédelem alatt álló képeket, fényképeket, szoftvert vagy egyéb anyagot tartalmazó fájlok feltöltése vagy közzététele, beleértve például a szerzői jogvédelem vagy védjegyvédelem alatt állókat – hacsak nem a felhasználó gyakorolja ezeket a jogokat illetve nem kapott meg minden szükséges beleegyezést az adott tevékenységhez.

       A szolgáltatások keretében megszerzett anyagok illetve információk (beleértve a képeket vagy fényképeket) szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, üzleti titkot vagy egyéb jogot sértő módon történő felhasználása.

       Vírusokat, trójaiakat, férgeket, időzített bombákat, törlő botokat, sérült fájlokat vagy egyéb hasonló szoftver illetve program feltöltése, amely kárt okozhat a másik számítógépben illetve más tulajdonában.

       Termékek vagy szolgáltatások üzleti célú reklámozása vagy ajánlása, kivéve, ha a kommunikációs szolgáltatások kifejezetten engedélyt ad ilyen üzenetek küldésére.

       Más felhasználó által a kommunikációs szolgáltatásokra feltöltött fájl letöltése, melyről tudja, vagy okkal tudhatná, hogy jogi megkötések miatt nem reprodukálható, jeleníthető meg, hajtható végre és/vagy terjeszthető az adott módon.

       Szerzői jogi adatok (például szerzőség megnevezése, jogi vagy egyéb megjegyzések illetve védjegyek vagy a szoftver illetve a feltöltött fájl más tartalmának eredetét jelző címke) meghamisítása vagy kitörlése.

       Más felhasználók megakadályozása abban, hogy használják és élvezzék a kommunikációs szolgáltatásokat.

       Magatartási kódex vagy egyéb, az adott kommunikációs szolgáltatásra vonatkozó irányelv megsértése.

       Másokra vonatkozó adatgyűjtés (például e-mail címek).

       A vonatkozó törvények vagy rendeletek megsértése.

       Hamis identitás létrehozása félrevezető céllal.

       A szolgáltatás felhasználói minden könyvtárának, más felhasználónak, felhasználási információnak vagy a felsoroltak bármely részének használata, letöltése vagy más módon történő másolása vagy átadása (díj fejében vagy anélkül) bármely természetes vagy jogi személy számára.

A Microsoft nem köteles felügyelni a kommunikációs szolgáltatásokat. Azonban a Microsoft fenntartja a jogot a kommunikációs szolgáltatásokon keresztül küldött anyagok áttekintésére, és esetleges eltávolítására. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen okból külön értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a hozzáférési jogosultságot.

A Microsoft fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor feltárjon bármilyen információt, amint ezt a Microsoft szükségesnek látja bármilyen vonatkozó törvény, rendelet, jogi eljárás vagy kormányzati követelés kielégítése érdekében, vagy pedig hogy szerkesszen, visszautasítson vagy eltávolítson bármilyen információt vagy anyagot, teljes egészében vagy részben, a Microsoft saját belátása szerint.

Figyeljen oda, ha személyes azonosításra alkalmas adatokat közöl magáról vagy gyermekeiről a kommunikációs szolgáltatások használata közben. A Microsoft nem felügyeli illetve helyesli a kommunikációs szolgáltatások tartalmát, üzeneteit és az ott található információkat. Éppen ezért a Microsoft megtagad minden, a kommunikációs szolgáltatásokra, és az abban való részvételből adódó tevékenységre vonatkozó felelősséget. A hálózatkezelők és gazdák nem a Microsoft által felhatalmazott szóvivők; megnyilatkozásaik nem feltétlenül tükrözik a Microsoft vállalat álláspontját.

A kommunikációs szolgáltatásokra feltöltött anyagok egy részénél korlátozott lehet a használat, a reprodukálás és/vagy a terjesztés joga. A felhasználó felelős azért, hogy az anyagok letöltése után betartsa ezeket a korlátozásokat.

Top of pageVissza a lap tetejére

A MICROSOFT SZÁMÁRA MEGKÜLDÖTT VAGY A MICROSOFT BÁRMELY WEBHELYÉN MEGADOTT ANYAGOK.

A Microsoft nem tart igényt azoknak az anyagoknak a tulajdonjogára, amelyeket a felhasználó a Microsoft számára átad (ide számítva a visszajelzéseket és a javaslatokat is), kifüggeszt, feltölt, bead vagy benyújt bármely szolgáltatáshoz vagy annak kapcsolódó szolgáltatásához a nagyközönség vagy bármely nyilvános vagy zártkörű közösség tagjai által történő megtekintés céljából („Beadvány”, többes számban „Beadványok”). A beadványok kifüggesztése, feltöltése, beadása, átadása vagy benyújtása („Kifüggesztés”) azonban felhatalmazza a Microsoft társaságot, annak leányvállalatait és a szükséges al-engedélyeseket a beadványok használatára internetes vállalkozásaik működtetésével kapcsolatban (ide számítva minden korlátozás nélkül az összes Microsoft szolgáltatást), ide számítva minden korlátozás nélkül a következőkre vonatkozó engedélyezési jogosultságokat: a beadványok másolása, terjesztése, átadása, küldése, nyilvános megjelenítése, nyilvános közlése, sokszorosítása, szerkesztése, lefordítása és újraformázása; az ügyfél nevének nyilvánosságra hozatala a beadvánnyal kapcsolatban; és az ilyen jellegű jogosultságok tovább-engedélyezésének joga a szolgáltatások bármely szolgáltatója számára.

Nem jár kompenzáció az ügyfél beadványának a jelen dokumentum előírásai szerinti felhasználásáért. A Microsoft nem köteles kifüggeszteni vagy felhasználni az ön beadványait, és a Microsoft saját belátása szerint bármikor eltávolíthat bármely beadványt.

A beadványok kifüggesztésével az ügyfél szavatolja és kijelenti, hogy a beadvánnyal kapcsolatos összes jogosultságnak a tulajdonosa vagy rendelkezik felette, a jelen felhasználási feltételekben leírtak szerint, ide számítva minden korlátozás nélkül az ahhoz szükséges összes jogosultságot, hogy a felhasználó átadja, kifüggessze, feltöltse, beadja vagy benyújtsa ezeket a beadványokat.

A fentiekben meghatározott szavatosságon és tényállításon felül képeket, fényképeket, vagy más grafikus ábrázolásokat tartalmazó vagy kizárólag ezekből álló beadványok kifüggesztése esetén („Képek”) az ügyfél szavatolja és kijelenti, hogy (a) az említett képek szerzői jogának tulajdonosa, vagy az említett képek szerzői jogának tulajdonosa felhatalmazta az ügyfelet ezeknek a képeknek vagy bármely olyan tartalomnak és/vagy képnek a használatára, amely ezekben szerepel, a jelen felhasználási feltételekkel és szolgáltatásokkal összhangban álló módon és célból, (b) az ügyfél rendelkezik minden szükséges joggal a jelen felhasználási feltételekben szereplő engedélyek és alengedélyek megadásához, és (c) a szóban forgó képeken szereplő minden személy (ha van ilyen), hozzájárult a képek felhasználásához jelen felhasználási feltételek előírásai szerint, ide számítva például, de minden korlátozás nélkül, a szóban forgó képek terjesztését, nyilvános megjelenítését és sokszorosítását is. Képek kifüggesztésével az ügyfél felhatalmazza (a) saját közösségének minden egyes tagját (az ilyen jellegű saját közösség tagjai számára hozzáférhető minden egyes kép esetén), és/vagy (b) a nagyközönség minden egyes tagját (minden egyes kép esetén, amely a szolgáltatások útján bárhol hozzáférhető, a saját közösség tagjain kívül) az ügyfél képeinek felhasználására bármelyik szolgáltatás felhasználási feltételei által engedélyezett használat kapcsán, (ide számítva például, de minden korlátozás nélkül olyan nyomatok és ajándéktárgyak készítését, amelyeken szerepelnek ezek a képek), és ide számítva minden korlátozás nélkül nem exkluzív, az egész világra kiterjedő, jogdíj hatálya alá nem tartozó engedélyeket a következőkre: a képek másolása, terjesztése, küldése, nyilvános megjelenítése, nyilvános közlése, sokszorosítása, szerkesztése, lefordítása és újraformázása az ügyfél nevének feltüntetése nélkül, és ide számítva az ilyen jellegű jogok továbbadását a szolgáltatások minden szolgáltatója számára. A képek tekintetében az előző mondatokban megadott engedélyek érvényüket vesztik, mihelyt az ügyfél teljes egészében eltávolítja ezeket a képeket a szolgáltatásokról, azzal a feltétellel, hogy a megszüntetés nem vonatkozik azokra az engedélyekre, amelyeket a szóban forgó képek tekintetében megadott az említett képek teljes eltávolítását megelőzően. Nem jár kompenzáció az ügyfél képeinek felhasználásáért.

Top of pageVissza a lap tetejére

A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK, ÉS A PANASZTÉTELI FOLYAMAT.

Az Egyesült Államok Törvénykönyve 17. rész 512(c)(2) bekezdése értelmében a szerzői jogok megsértéseire vonatkozó bejelentéseket a szolgáltató kijelölt ügynökségéhez kell elküldeni. A KÖVETKEZŐ MŰVELETHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEKRE NEM ADUNK VÁLASZT.
Lásd: A szerzői jog megsértésére vonatkozó megjegyzések, és a panasztételi folyamat.

Top of pageVissza a lap tetejére

HARMADIK FÉL WEBHELYEIRE UTALÓ HIVATKOZÁSOK.

EZT A HIVATKOZÁST KÖVETVE KILÉP A MICROSOFT WEBHELYÉRŐL. A HIVATKOZOTT WEBHELYEKET NEM A MICROSOFT ÜZEMELTETI, ÍGY A MICROSOFT NEM FELELŐS AZOK TARTALMÁÉRT, A TARTALOM ESETLEGES MÓDOSÍTÁSÁÉRT VAGY FRISSÍTÉSÉÉRT. A MICROSOFT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A HIVATKOZOTT WEBHELYRŐL FOGADOTT ADATOKAT, ILLETVE AZ ILYEN WEBHELYEKRŐL INDÍTOTT WEBES ADATSZÓRÁST ILLETŐEN SEM. A MICROSOFT CSUPÁN A KÖNNYEBB ELÉRHETŐSÉG VÉGETT TÜNTETI FEL AZ EMLÍTETT HIVATKOZÁSOKAT, ÉS ELHELYEZÉSÜK NEM JELENTI AZ ADOTT WEBHELY TARTALMÁNAK MICROSOFT ÁLTALI JÓVÁHAGYÁSÁT.

Top of pageVissza a lap tetejére

KÉRETLEN ÖTLETADÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK.

A MICROSOFT ILLETVE ALKALMAZOTTAI NEM FOGADNAK EL VAGY NEM FOGLALKOZNAK KÉRETLEN ÖTLETEKKEL, BELEÉRTVE AZ ÚJ REKLÁMKAMPÁNYOKRA, PROMÓCIÓKRA, TERMÉKEKRE VAGY TECHNOLÓGIÁKRA, FOLYAMATOKRA, ANYAGOKRA, MARKETINGTERVEZETEKRE VAGY ÚJ TERMÉKNEVEKRE VONATKOZÓ JAVASLATOKAT. KÉRJÜK, NE KÜLDJÖN EREDETI KREATÍV MUNKÁT, MINTÁKAT, BEMUTATÓKAT VAGY EGYÉB HASONLÓKAT. ENNEK AZ IRÁNYELVNEK AZ EGYETLEN CÉLJA AZ ESETLEGES FÉLREÉRTÉSEK ÉS JOGVITÁK ELKERÜLÉSE ABBAN AZ ESETBEN, HA A MICROSOFT TERMÉKEI VAGY MARKETINGSTRATÉGIÁI ESETLEG HASONLÓNAK TŰNNÉNEK A MICROSOFT CÉGHEZ BEKÜLDÖTT JAVASLATOKHOZ. TEHÁT NE KÜLDJÖN KÉRETLEN ÖTLETEKET A MICROSOFT CÉGNEK VAGY A MICROSOFT BÁRMELYIK MUNKATÁRSÁNAK. AMENNYIBEN A FENTI KÉRÉS ELLENÉRE MÉGIS ELKÜLDENÉ ÖTLETEIT ÉS ANYAGAIT, FOGADJA EL, HOGY A MICROSOFT NEM GARANTÁLJA AZOK BIZALMAS VAGY VÉDJEGYES ANYAGHOZ MÉLTÓ KEZELÉSÉT.

Top of pageVissza a lap tetejére

SZERZŐI JOGI MEGJEGYZÉS.

© 2006 Microsoft Corporation

Top of pageVissza a lap tetejére

VÉDJEGYEK.

A védjegyekre vonatkozó adatok a http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx oldalon találhatók.

A kifejezetten megítélt jogokon kívül minden jogosultság foglalt.

A kérdés jellegétől függően forduljon az alábbi helyekre:

       A Microsoft internetes funkcióival kapcsolatban: homepage@microsoft.com

       Az MSN internetes funkcióival kapcsolatban: webmaster@msn.com

       A Hotmail rendszerrel kapcsolatban: support@hotmail.com; levélszeméttel/adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban abuse@hotmail.com vagy hotmailprivacy@hotmail.com

       Szoftverkalózkodással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a piracy@microsoft.com címhez, vagy hívja a 1-800-R-U-LEGIT számot.


Top of pageVissza a lap tetejére