Home Use Program Home Use Program
Project Professional 2016

Project Professional 2016

Project Professional 2016 מאפשר לך לשמור את הפרויקטים, המשאבים והצוותים שלך מסודרים ובתיאום עם לוח הזמנים. תכנן פרויקטים, נהל מעקב אחר מצב ההתקדמות ושתף פעולה עם אחרים בקלות וביעילות.

מה כלול

Project
  • עבוד בצורה חלקה בין כלים שונים כדי לעזור לכולם עם המידע הדרוש להם להצלחה במשימה.
  • Project Professional 2016 מספק את היכולת לארגן בצורה ויזואלית ולהדפיס דוחות פרויקט בצורה מרהיבה, ובכך מסייע לך לשתף את נתוני ההתקדמות ולדון בהם בקלות וביעילות.
  • התצוגה החדשה של מספר צירי זמן ב- Project Professional 2016 עוזרת לך להישאר מודע לגבי כל ההיבטים השונים של הפרויקט.
  • התמקד במהירות בדברים החשובים, בחר בקלות את הפעולות לביצוע, ועבור בצורה חלקה בין פונקציות שונות עם חוויה ויזואלית משופרת.
Project Professional

שמור על לוח הזמנים של הפרויקטים שלך

Microsoft Project Professional 2016 עוזר לך לתכנן פרויקטים בקלות ולשתף פעולה עם אחרים כמעט מכל מקום. שמור על הסדר ועל לוח הזמנים של הפרויקטים שלך באמצעות מערכת ניהול הפרויקטים היחידה שמיועדת לעבוד באופן חלק עם יישומים אחרים ושירותי ענן של Microsoft. ניתן להשתמש ב- Project Professional 2016 כבמוצר נפרד או בשילוב עם שרת. Project Professional 2016 כולל רישיון גישת לקוח (CAL) ל- .Project Server

דרישות מערכת

מחשב ומעבד

מעבד x86 או x64 סיביות במהירות 1 ג'יגה-הרץ (GHz) או יותר עם מערכת הוראות של SSE2


זיכרון

RAM של ‏‎2 GB


דיסק קשיח

שטח דיסק זמין של ‎3.0 GB

צג

רזולוציית מסך של ‎1280 x 800

גרפיקה

להאצת חומרה גרפית נדרש כרטיס גרפיקה של DirectX 10.

מערכת הפעלה

Windows 10,‏ Windows 8.1,‏ Windows 8,‏ Windows 7 Service Pack 1,‏ Windows 10 Server,‏ Windows Server 2012 R2,‏ Windows Server 2012 או Windows Server 2008 R2

לקבלת חוויה מיטבית, השתמש בגירסה העדכנית ביותר של מערכת ההפעלה.

דפדפן

הגירסה הנוכחית או הגירסה האחרונה לפני הנוכחית של Internet Explorer,‏ Safari,‏ Chrome,‏ Firefox או Microsoft Edge.

גירסת ‎.Net

‎.NET 3.5 נדרש. חלק מהתכונות עשויות להצריך גם את התקנת ‎.NET 4.0 CLR או ‎.NET 4.5 CLR.

אחר

פונקציונליות אינטרנט דורשת חיבור לאינטרנט. עשוי לחול תשלום.

לשימוש בפונקציונליות רב-מגע נדרש מכשיר המותאם למגע. אך כל התכונות והפונקציונליות זמינות תמיד באמצעות לוח מקשים, עכבר או התקן קלט אחר (התקן קלט רגיל או התקן קלט לנגישות). שים לב שתכונות המגע החדשות ממוטבות לשימוש עם Windows 8,‏ Windows 8.1 או Windows 10.

הפונקציונליות והגרפיקה של המוצר עשויות להשתנות בהתאם לתצורת המערכת. ייתכן שלחלק מהתכונות תידרש חומרה או קישוריות שרת נוספת/מתקדמת.